5 punkter interna säljmöten bör innehålla

Jag gillar akronymer. Enligt Wikipedia är Akronym (grekiska ἄκρος, akros, ytterst, och ὄνομα, onoma, namn) eller initialförkortning är en förkortning som bildats av begynnelsebokstäverna i flera ord eller ordled.

Vad har då akronymer med säljmöten att göra? Fortsätt och läs så får du svaret.

Saknar era interna säljmöten något? Fokuserar era möten på siffror och försäljningsmål, men misslyckas med att inspirera och främja professionell säljutveckling? Jag tycker att det är mycket mer än KPI’er som ska avhandlas under ett säljmöte. Säljmöten är också ett tillfälle för att träna på försäljning, för att hjälpa dina kollegor att stärka sina färdigheter och bli ännu bättre säljare.

Hur kan vi då få ut maximalt av vårt interna säljmöte? Låt oss göra det med försäljning eller SALES! Här kommer fem punkter som interna säljmöten bör innehålla:

S - Share
A - Act
L - Learn
E - Empower
S - Strategize

Share (dela med dig)

Berättelser är ett otroligt kraftfullt verktyg inom försäljning. Se till att du konsekvent delar med dig av framgångsberättelser under era säljmöten och “sno” berättelser från dina kollegor. Kom ihåg att en framgångshistoria bör innehålla följande tre element:

  1. Problemet som din kund hade.

  2. Lösningen du gav.

  3. Kundnyttan - den affärsmässiga påverkan som kan hänföras till din lösning - både direkt och indirekt.

Act (AGERA)

Tänk dig en teater. Skådespelarna får var sitt manuskript. Manuset instruerar skådespelaren om vad hen ska säga och hur. Men den verkliga kraften ligger i leveransen och tolkningen av manuskriptet. För att få fram den rätt känslan så behöver man träna. Så är det också inom försäljning. Du är på scen då du träffar dina prospekt och kunder. Här får du ett konkret träningstips!

Presentera ditt företag på 30-sekunder! Presenterar alla i ditt säljteam ditt företag på samma sätt? Låt alla säljare göra sin version, ge feedback och hitta gärna ett gemensamt manuskript. Säljmöten är den perfekta platsen för "skådespel" (eller "rollspel"), eftersom det är en säker plats och hela säljgruppen är involverad.

Learn (Lär dig)

Veckovisa möten är det perfekta stället att lära sig något nytt. Lär dig från andra avdelningar, lär av misstag och lär nånting nytt.

Empower (ge styrka)

Avsätt tid på varje säljmöte för att ge beröm och göra säljarna synliga. Börja gärna mötet och avsluta det med något positivt. Ett vänligt ord från en kund är ett bra sätt att starta ett möte och ett inspirerande citat är ett bra sätt att avsluta mötet.

Strategize (planera strategiskt)

På måndagen: vad är ditt övergripande mål för veckan? När veckan är slut, följ upp: vad var målet och vad hände? Skriv ner framgångarna och misslyckandena och spara anteckningarna till mötet "Learn" under måndagen.