15 vanliga problem som vi hjälper dig att att åtgärda

 • Pipeline är statisk eller innehåller kalla affärsmöjligheter

 • Lågt CRM användande

 • Prognosdata uppdateras endast före säljmöten

 • Man tittar på samma affärsmöjligheter om och om igen

 • Ingen tydlig säljprocessen eller processen följs inte

 • Ingen brådska/angelägenhet inom säljorganisationen

 • Förväntade avslut skjuts upp - månad efter månad

 • Sannolikheter baseras på magkänsla

 • Vissa affärsmöjligheter borde ha raderats (obsolita)

 • Brist på affärsutveckling - kortsiktigt tänkande

 • Låg motivation inom säljkåren

 • Fördröjd återkoppling och tillfredsställelse (månader)

 • Konstant diskussion om aktivitetsnyckeltal

 • Anarki i säljorganisationen, alla arbetar olika

 • Vi vet faktiskt inte om vi var framgångsrika förra månaden

 


Vi arbetar tillsammans med våra kunder...

Att arbeta både med ett företags STRUKTUR och KULTUR är avgörande för att få till ett bestående resultat. Aktiv förändringsledning är en viktig komponent i allt det vi gör.

workshop.png
 

Vårt erbjudande

Omvärlden förändras allt snabbare och därför behöver både individer och organisationer vässa sin förmåga, med andra ord träna regelbundet för att inte tappa konkurrensfördelar.

Vårt erbjudande bygger på ett beprövat förbättringsarbete, PDCA. PDCA står för Plan (planera), Do (Genomföra), Check (Kontrollera) och Act (Agera). Det är en enkel och populär metod som ursprungligen togs fram för att analysera och utveckla processer, men som har kommit att tillämpas inom många andra områden.

Vojigo tjänster - korta ned.png