skapa en högpresterande säljorganisation idag

I grunden behövs en säljkultur som inkluderar ett förbättringsarbete. Att planera, testa, utvärdera och korrigera är något vi kan applicera på allt det vi gör. Men, väldigt många vet vad de ska göra men väldigt få gör vad de vet. Det vill vi ändra på!

 

Skapa rätt förutsättningar

För att kunna prestera på topp behöver du ha en väl utbyggd (infra)struktur, likt rälsen på järnvägen. Strukturen ger sedan bra förutsättningar för att kunna planera, prioritera och exekvera i vardagen.

Ta kontroll över säljprocesserna  Vi identifierar vilka säljprocesser som finns i företaget och tydliggör och beskriver dessa tillsammans. Vi kopplar säljprocesserna mot kundernas köpprocess genom s.k. milstolpar.  Företag som rapporterade att de hade en formell säljprocess hade 18% högre intäkt än de med informell säljprocess. [Källa: bpm'online]

Ta kontroll över säljprocesserna

Vi identifierar vilka säljprocesser som finns i företaget och tydliggör och beskriver dessa tillsammans. Vi kopplar säljprocesserna mot kundernas köpprocess genom s.k. milstolpar.

Företag som rapporterade att de hade en formell säljprocess hade 18% högre intäkt än de med informell säljprocess. [Källa: bpm'online]

Motiverande mål och mätetal  Vi tydliggör säljmål från olika kanaler och bryter ned dessa på individnivå. Vi tar fram kriterier för prioritering av kundämnen. Visar på hur du kan jobba med motiverande mätetal. Vi är partner med Pointagram .  En tredjedel av säljkåren upplever att mätetal som används inom B2B försäljning är demotiverande. [Källa: Milestone Selling]

Motiverande mål och mätetal

Vi tydliggör säljmål från olika kanaler och bryter ned dessa på individnivå. Vi tar fram kriterier för prioritering av kundämnen. Visar på hur du kan jobba med motiverande mätetal. Vi är partner med Pointagram.

En tredjedel av säljkåren upplever att mätetal som används inom B2B försäljning är demotiverande. [Källa: Milestone Selling]

Förenkla säljarens vardag  En CRM implementation ska ge säljarna ett verktyg för att effektivisera sitt arbete och göra fler affärer. Vi hjälper er att få ut maximalt ur ert befintliga CRM system eller vid upphandling av ett nytt. Vi är partner med Pipedrive , GetAccept och Goava .  71% av säljkåren säger att de spenderar för mycket tid på datainmatning i CRM .  [Källa: Toutapp]

Förenkla säljarens vardag

En CRM implementation ska ge säljarna ett verktyg för att effektivisera sitt arbete och göra fler affärer. Vi hjälper er att få ut maximalt ur ert befintliga CRM system eller vid upphandling av ett nytt. Vi är partner med Pipedrive, GetAccept och Goava.

71% av säljkåren säger att de spenderar för mycket tid på datainmatning i CRM. [Källa: Toutapp]

 

Då kör vi! Från Kontakt till kontrakt

Då rätt grundförutsättningar är på plats kan vi arbeta fokuserat med HUR man effektivt tar sig från första kontakt till kontrakt! 

Hitta nya affärsmöjligheter  Vi tränar på att använda vår tid på ett effektivt sätt. Vi fokuserar på rätt kundämnen genom att prioritera, preparera och planera. Vi tränar på att effektivt ringa "kalla samtal" samt använda LinkedIn för Social Selling.  Säljare som använder Social Selling är 50% mer benägna att nå eller överträffa sina försäljningsmål. [Källa: Liz Gelb-O’Connor]

Hitta nya affärsmöjligheter

Vi tränar på att använda vår tid på ett effektivt sätt. Vi fokuserar på rätt kundämnen genom att prioritera, preparera och planera. Vi tränar på att effektivt ringa "kalla samtal" samt använda LinkedIn för Social Selling.

Säljare som använder Social Selling är 50% mer benägna att nå eller överträffa sina försäljningsmål. [Källa: Liz Gelb-O’Connor]

Korta ned säljcykeln  Vi tränar på vad som behöver göras innan, under och efter ett kundmöte. Fokus ligger på behovsanalysen, nödvändiga resurser och beslutsprocessen. Att ställa "rätt" typ av frågor samt bemöta invändningar.  Nästan 57% av B2B prospekts och kunder känner att besökande säljare inte är förberedda för det första mötet. [Källa: IDC]

Korta ned säljcykeln

Vi tränar på vad som behöver göras innan, under och efter ett kundmöte. Fokus ligger på behovsanalysen, nödvändiga resurser och beslutsprocessen. Att ställa "rätt" typ av frågor samt bemöta invändningar.

Nästan 57% av B2B prospekts och kunder känner att besökande säljare inte är förberedda för det första mötet. [Källa: IDC]

Öka andelen vunna affärer  Hur möter vi upp till kundernas beslutsprocess? Vi tränar på att göra "vinnande" presentationer samt hur vi tar affären till ett avslut. Vi eftersträvar principen "happy happy" i en förhandling.  Efter en presentation kommer 63% av deltagarna ihåg historier. Endast 5% kommer ihåg statistik. [Källa: Dan & Chip Heath]

Öka andelen vunna affärer

Hur möter vi upp till kundernas beslutsprocess? Vi tränar på att göra "vinnande" presentationer samt hur vi tar affären till ett avslut. Vi eftersträvar principen "happy happy" i en förhandling.

Efter en presentation kommer 63% av deltagarna ihåg historier. Endast 5% kommer ihåg statistik. [Källa: Dan & Chip Heath]

 

Att vässa sågen

Med strukturen på plats och ett effektivare arbetssätt att göra affärer, är vi igång men det är inte tillräckligt. Att få nya kunder att bli återköpande kunder och till slut bli kundens självklara förstaval (trusted vendor) är viktigt. Därför behövs ett arbetssätt för att arbeta med nyckelkunder, Key Account Management.

Vi behöver alla, hela tiden, vässa vår förmåga och träna för att bli bättre, oavsett vilken nivå vi är på idag. De som är bäst är de som investerar mest i bra träningsprogram. Att hitta verktyg och träna i vardagen är effektivt, men ibland behöver man en vitamininjektion från någon utanför det egna bolaget. Därför uppmanar jag dig att skaffa en PT (personlig tränare) inom försäljning.

Bli kundernas självklara förstaval  Vi fokuserar på vad som är viktigt med att arbeta med Key Account Management. Att förstå kunden, bygga kundteam, genomföra "Account Development Workshops" och dokumentera strategin i kundplaner.  Störst skäl till att företag förlorar kunder är brist på intresse hos leverantören (68%). [Källa: IBM]

Bli kundernas självklara förstaval

Vi fokuserar på vad som är viktigt med att arbeta med Key Account Management. Att förstå kunden, bygga kundteam, genomföra "Account Development Workshops" och dokumentera strategin i kundplaner.

Störst skäl till att företag förlorar kunder är brist på intresse hos leverantören (68%). [Källa: IBM]

Nå dina mål med en PT  Oavsett om du är säljare eller försäljningschef behöver du ett bollplank och någon som utmanar dig i vardagen. Vi hjälper dig till nästa nivå i din yrkesroll inom B2B försäljning.  När säljträningen förstärks av coaching på fält, ser företagen en avkastning på upp till 4x enbart från säljutbildningarna. [Källa: Brainshark]

Nå dina mål med en PT

Oavsett om du är säljare eller försäljningschef behöver du ett bollplank och någon som utmanar dig i vardagen. Vi hjälper dig till nästa nivå i din yrkesroll inom B2B försäljning.

När säljträningen förstärks av coaching på fält, ser företagen en avkastning på upp till 4x enbart från säljutbildningarna. [Källa: Brainshark]

Med säljträning händer det!  Många vet vad de ska göra men väldigt få gör vad de vet. Vi vill att du ska omsätta kunskap i färdigheter direkt. Därför har vi tagit fram ett 12 veckors e-träningsprogram för alla inom B2B försäljning, “7 steg till ökade säljprestationer” .  Kontinuerlig säljträning ger 50% högre försäljningsresultat per anställd. [Källa: ASTD]

Med säljträning händer det!

Många vet vad de ska göra men väldigt få gör vad de vet. Vi vill att du ska omsätta kunskap i färdigheter direkt. Därför har vi tagit fram ett 12 veckors e-träningsprogram för alla inom B2B försäljning, “7 steg till ökade säljprestationer”.

Kontinuerlig säljträning ger 50% högre försäljningsresultat per anställd. [Källa: ASTD]