Tar du dig tid att stanna upp och reflektera?

Hur ofta tar du dig tid att stanna upp och reflektera? Varje dag? varje vecka? varje månad? eller år? Om du vill bli bättre på det du gör, behöver du kontinuerligt utvärdera det du gör, korrigera brister, förstärka styrkor och sedan testa det nya förbättrade arbetssättet. 

För ett tid sedan skrev jag ett nyhetsbrev med titeln. "Är det bästa du kan göra, det bästa du kan göra?". Här kan du läsa mer om vilka resultat träning kan ge.

Vad är reflektion och hur gör man när man reflekterar?

Syfte med reflektion är att utveckla sin kompetens ur sin egen vardag och börja förstå varför man handlar som man gör. Genom reflektion blir erfarenheter till kunskaper där samband mellan orsak och verkan blir synliga. Detta kan leda till ett mer medvetet handlande. Att reflektera tillsammans med kolleger om samma fenomen ger värdefulla insikter när variationen av föreställningar görs synliga. Det är ur variation lärande uppstår!

Vad är det viktigaste du lärt dig idag? Vad kan du lära dig inför morgondagen?

Hur gör man då? Stanna upp, stäng av telefonen och mejlen så att du inte blir störd. Tänk tillbaka på händelsen. Hur gick det? Enligt plan? Om inte, varför? Vad behöver förändras till nästa tillfälle? o.s.v.

Här kommer några exempel på där reflektion kan användas: 

  • För en resultatlogg över ringda "kalla samtal". Hur gick det? Finns det något jag behöver ändra på?

  • "Kundmötet", fick jag ut det jag hade som mål. Om inte, vad behöver jag korrigera till nästa möte?

  • Det interna säljmötet tillsammans med mina kollegor, varför vann vi respektive förlorade affären?

  • Hur använder jag min tid? Prioriterar jag rätt säker?

  • Hann jag med mina "Daily 5"? Varför inte?

  • o.s.v.

Brukar du reflektera? Vad fick du för tankar av detta nyhetsbrev? Skriv gärna några rader till mig och berätta.

Skulle du vilja komma igång med reflektion? Jag erbjuder VDar och försäljningschefer coachingprogram där reflektion är en viktigt del. Är du intresserad att veta mer om coachingprogrammet?