The ultimate guide to sales success

Jag läste en e-book under helgen (som jag laddat ned från LinkedIn) med titeln: THE ULTIMATE GUIDE TO SALES SUCCESS IN 2017 THROUGH SALES MATH.

Jag fick några nya insikter samt bekräftade några andra jag redan haft. Här kommer de bästa:

  • Ta kontakt med kunden inom en timme efter att kunden visat intresse på er hemsida. Det ökar sannolikheten 7 gånger att få en affär.

  • Övervaka och belöna säljare i de tidiga faserna av säljprocessen (det vanliga är att bara belöna vid avslut av affär).

  • Om du vill optimera lagets prestation behöver du veta var dina säljare har mest problem. Därför behöver du analysera varje fas/steg i din säljprocess.

  • Se till att ditt CRM baseras på dynamiska processer. En automatiserad process guidar användaren genom nästa steg, varnar för det ogjorda och påminner om alla uppgifter som behövs i en viss fas/steg.

  • Det krävs noggrann analys och en tydlig förståelse av viktiga faktorer för att göra en proaktiv förbättring i säljprocessen.

  • Använd rätt mätetal som en bas för att skapa en dynamisk säljprocess. Det kommer att hjälpa dig att förbättra resultaten och överträffa dina säljmål.

Det spenderas mycket pengar på säljteam för maximera försäljningsresultaten, vilket är ett viktigt mål för varje företag. Även om alla försäljningsorganisationer är olika, är det alltid viktigt att mäta framdrift mellan varje fas/steg i säljprocessen. Att ha riktmärken för att mäta prestanda gör företag bättre rustade för dagens nya säljkulturer. 

Vill du veta mer om dynamiska säljprocesser?