Varför "gamification" inom försäljning?

Spelifiering eller spelskipning (eng. Gamification) är användandet av spelelement inom verksamheter som traditionellt inte hör samman med spelande - exempelvis handel, IT, transport eller utbildning (spelifierat lärande). Det är ett sätt att öka interaktionen med ett material, digitalt eller fysiskt, för att därmed öka användarens engagemang för sagda material. Spelifiering är ett fenomen som hämtat mycket inspiration från framförallt datorspel, men som i olika former har funnits långt tidigare. Spelifiering bygger, liksom spel, på frivilligt deltagande. - Källa Wikipedia.

Spelifiering kan vara oerhört kraftfullt när det används för att undervisa koncept eller för att öka förmågan att lära. Inom försäljning kan därför spelifiering vara väldigt användbart. Spelifiering triggar belöningssystemet hos individen och kan öka motivationen och konkurrensen inom försäljningsavdelningen för att generera nya resultat. Men är detta något nytt? Säljtävlingar har väl alltid funnits? Du har säkert hört berättelser om utlandsresor eller fina gåvor. Anledningen till att de fick denna belöning berodde på att de hade sålt mest under det senaste året eller sista kvartalet. Problemet med denna typ av tävlingar är att de har blivit överutnyttjade och inte längre ger samma “kick” som tidigare. Spelifiering ger en ny dimension, de är roliga, spännande och lägger till en ny nivå av komplexitet.

Enligt en artikel från salesforce.com upptäckte 71% av de företag som använde spelifiering en försäljningsökning på 11-50%. Vad skulle en 11-50% ökning av försäljningsvolymen innebära för ditt företag?

Var ska du då börja? Vad är viktigast för ditt företag just nu? Titta på företagets viktigaste försäljningsaktiviteter som till exempel prospektering eller att generera nya affärer på befintliga kunder. Välj en och börja där.

Säljare gillar att tävla, men när du introducerar ditt första spel kommer du sannolikt att skapa lite oro. För att få ditt team ombord, se till att du gör tre saker:

  1. Först behöver du förklara VARFÖR ni gör det här.

  2. Var väldigt tydlig om reglerna, målen och belöningarna.

  3. Visualisera hur det går. Påminn säljarna om att ha roligt under tiden.

Jag har träffat många företag som har CRM verktyg men de är sällan uppdaterade. Ett sätt att motverka detta är att skapa aktivitetsbaserade spel fokuserade på de önskade åtgärderna du söker från säljteamet. Utan ett uppdaterat CRM, är många företag inte helt säkra på vad deras säljare gör dagligen vilket gör företaget sårbart om säljaren slutar eller blir sjuk. CRM är kritiskt och användningen av det är avgörande.

För att hjälpa dig att göra det kan du använda spelifieringsstrategier. Ett exempel på ett aktivitetsbaserat spel är att helt enkelt se vem som registrerar mest information under en tidsperiod, och vi belönar den säljare som rapporterat in flest aktiviteter. Det är viktigt att övervaka inmatat data för att säkerställa att vi får in kvalitetsinformation. Men det här är ett bra sätt att förbättra införandet av ett nytt verktyg som ett CRM.

Att använda enkla spel är ett bra sätt att få säljarnas information från anteckningsboken till det företagsägda verktyget CRM.