Den som inte ständigt förbättrar sig upphör till slut att vara bra.