Digitalisering

En digital lösningen för att hantera personuppgifter enligt GDPR

En digital lösningen för att hantera personuppgifter enligt GDPR

De flesta företag har skrivit en Integritetspolicy men det räcker inte. När ni vill behandla personuppgifter i er verksamhet måste ni följa dataskyddsförordningen. Det betyder bland annat att ni ska stödja er på någon av de sex rättsliga grunderna. Utan en rättslig grund är personuppgiftsbehandlingen inte laglig. Ni behöver därför ha kontroll på vilken rättslig grund som gäller för respektive person när ni sparar personuppgifter. Lösningen heter OptInsight!

Minimera prospekteringstiden – maximera utfallet

Minimera prospekteringstiden – maximera utfallet

Enligt statistik lägger säljare endast 30% av sin tid på själva försäljningen, om du använder dig av verktyg som bygger på Sales Intelligence, kommer du kunna lägga mer tid på själva försäljningen och låta researchen levereras till dig automatiskt. Så här jobbar jag…

Zapier - en räddare i nöden!

Zapier - en räddare i nöden!

I veckan ställdes jag inför ett stort problem. Jag behövde till Pipedrive CRM importera information om avslutade affärer tre år tillbaka i tiden. Det var ofantligt många produkter till gigantiskt många affärer. Problemet var att till avslutade affärer läsa in vilka produkter som ingick och där fanns det ingen standardlösning. Så har löste jag problemet…

Förenkla och effektivera säljarens vardag

Förenkla och effektivera säljarens vardag

Jag har använt många olika CRM system under min yrkeskarriär. Det startade med Excel (inget CRM system men företaget jag jobbade på trodde det), Siebel, SuperOffice, Salesforce, Lime, Milestone Selling och nu använder jag Pipedrive.

Ett säljstödssystem, eller CRM, ska i första hand hjälpa säljare att effektivisera sitt arbete och i andra hand tillfredsställa övriga organisationen med olika funktioner. Varför blev det då pipedrive?

Ta kontroll över dina offerter!

Ta kontroll över dina offerter!

Som jag nämnt tidigare så är jag 100% digital i mitt arbete. När allt är digitaliserat vill man också uppnå en hög integration mellan olika system. Det är ett enormt slöseri med tid att mata in samma information flera gånger i olika system.

Hjärtat i min digitalisering är mitt CRM som är pipedrive. Jag har flera integration men saknade integration mot mitt dåvarande offertverktyg. Jag började analysera olika system och mitt slutgiltiga val blev…

Varför är CRM systemen sällan uppdaterade?

Varför är CRM systemen sällan uppdaterade?

Många företag jag träffat har ett CRM system men dock inte alla. En del företag har valt att hålla ihop CRM delen som en del av företagets affärssystem. Oftast för att slippa kostsam integration mellan IT-system. I de flesta fall ingick CRM modulen på "köpet" och de har inte gjort ett aktivt val utifrån vad som är bäst för säljorganisationen.

Kan du förutse kommande månaders säljvolymer?

Kan du förutse kommande månaders säljvolymer?

Många företag använder mätetal (KPI´er) som är resultat från historien. Ett bra exempel är mätetalet "försäljningsvolym/månad". Det resultatet säger inget om hur det kommer att gå nästa månad eller månaden efter det. Ändå är det många företag som bara mäter historiska data (lag indicators - en indikator som följer en händelse). 

Kan man då förutse vad som komma skall?

Öka försäljningen genom samverkan med marknadsavdelningen

Öka försäljningen genom samverkan med marknadsavdelningen

Vem har inte jobbat i organisationer där samarbetet gnisslat mellan sälj och marknad? Det jag ska belysa idag är nyttan av samarbete mellan marknads- och säljorganisationen.

Enligt de senaste forskningsstudierna, visar det att företag som samordnar sin försäljning och marknadsföring genererade 208% mer intäkter från sina marknadsföringsinsatser.