Här är receptet för att slippa beslutsvånda!

Brukar du skjuta upp beslut för att det känns olustigt? Målar du upp problem eller farhågor större än de egentligen är? Gör då så här, skriv ned följande:

  1. Vad är det bästa som kan hända om jag tar beslutet och genomför det?

  2. Vad är det värsta som kan hända om jag tar beslutet och genomför det?

  3. Vilket är det mest troliga scenariot om jag tar beslutet och genomför det?

NU är det dags att fatta beslutet. Utvärdera dina svar. Du har två val : antingen genomför eller droppa förslaget.

Enkelt, eller hur?