5 sätt spelifiering kan öka ROI för säljstödssystem (CRM)

Ett säljstödssystem (CRM-system) värde beror på vilken information som matas in i det. Att hålla informationen uppdaterad garanterar att säljarna kan samverka med kunder på det mest effektiva och lönsamma sättet. Men om säljstödssystemet inte uppdateras konsekvent och korrekt blir det ett mycket mindre värdefullt verktyg för säljarna och företaget.

Säljstödssystemets ROI (Return On Investment) är mycket beroende av kvaliteten och konsistensen i den information som säljarna matar in. Säljare har ofta mycket att göra och om de inte ser nyttan med uppdaterad information i säljstödssystemet så hamnar dessa aktiviteter långt ned på att göra listan. Att få säljare engagerade med att mata in sin information är en av de största utmaningarna för att få en bra ROI. Större CRM-system är dyra och tidskrävande att implementera, så det är särskilt nedslående att se säljarnas låga engagemang efter sådana investeringar.

Sammanhang är ett absolut krav för att veta vilken information säljarna ska vara uppmärksamma på och kunna fatta bra beslut baserat på den information som finns i säljstödssystemet. Att ge sammanhang till informationen innebär att identifiera vilka mätetal som är viktiga och varför. Många säljare ser säljstödssystem som sin största frustration i sina jobb.

Hur kan då spelifiering öka säljstödsystemets ROI?

 1. Engagera med realtidsinformation
  Genom att koppla (integrera) säljstödssystemet till ett verktyg inom spelifiering kan man öka engagemanget för att uppdatera sitt säljstödssystem. När säljaren matar in ny information i säljstödssystemet, uppdateras speltavlorna automatiskt och direkt.

 2. Upprätta en datadriven kultur
  Genom att mäta det viktigaste och belöna bra beteenden säkerställs att säljarnas uppmärksamhet riktas på de viktigaste uppgifterna. Detta görs genom att man får olika poäng för olika utförda aktiviteter. När en aktivitet är skapad eller klarrapporterad så uppdateras den publika speltavlan i realtid.

 3. Förbättra säljstödssystemets datakvalitet och transparens
  Spelifieringsverktyg hjälper till att öka motivationen för att mata in information i säljstödssystemet. Detta medför att informationen blir lättillgänglig för alla som har rättighet och tillgång. Ökad datatransparens hjälper också säljchefer att upptäcka fel och uppmuntrar säljare att hålla uppgifterna i säljstödssystemet korrekta och uppdaterade.

 4. Ge sammanhang med tydligt definierade mätetal
  Väl definierade mätetal bör göras synliga för alla säljare för att ge sammanhang till informationen i säljstödssystemet och främja målorienterat arbete. Att manuellt posta resultat är dock tidskrävande och en integration mellan systemen är att föredra.

 5. Motivera CRM-engagemang med realtidsigenkänning
  En stor fördel med att koppla säljstödssystemet till ett spelverktyget är att säljarna får omedelbar feedback och erkännande för goda prestationer i realtid. Detta ökar moralen och stimulerar säljare att engagera sig i att uppdatera säljstödssystemet. Tävlingarna kan vara individuella, indelade i olika lag eller alla säljare beroende på vad man vill uppnå med tävlingarna.

Vill du veta mer eller komma igång med spelifiering? Boka då ett möte med mig nedan.