Låt ditt CRM hjälpa dig att prioritera rätt affärsmöjligheter

Finns det några likheter mellan en säljare och en orienterare? Absolut, båda behöver veta var de är, vart de ska samt hur de ska ta sig dit på bästa sätt. Men har säljaren lika bra hjälpmedel som orienteraren? Några kanske, men alla andra då? Hur kan man ändra på det?

En orienterare har sedan länge haft karta och kompass. Kartan innehåller alla delmålen samt slutmålet. Kompassen hjälper orienteraren att välja rätt väg. På senare tid har det kommit fler hjälpmedel som GPS vägvals-analys. Det gröna strecket visar löparens väg.

Hur ser det då ut för säljaren? Man behöver ha någon form av CRM-verktyg för att ha koll på sina affärsmöjligheter. Men hur ligger hen till, vart ska säljaren fokusera sina insatser i närtid? Som säljchef har jag oftast fått exportera information från CRM till Excel för att göra vettiga grafer över läget men tyvärr inte haft fungerande mätetal för att hjälpa säljaren att prioritera.

CRM-verktyget Pipdrive har lösningar på detta problem. Dels så kan man lägga in mål för varje processteg och utfallet (rörelsen av affärsmöjligheterna) visualiseras genom att fylla en grön cirkel i processfältet. Denna nollställs utifrån vilken cykeltid man önskar vecka, månad, kvartal eller år.

Vill man ha balans och en bra rörelse av olika affärsmöjligheter i alla faserna har jag inte hittat något bättre verktyg än Pipedrive. Det är ett verktyg byggt för säljarens behov. Det är enkelt, kul, skapar angelägenhet och mening i realtid samt inspirerar säljaren att få fart på affärerna.

Skärmavbild 2019-06-20 kl. 16.52.51.png

Det andra bidraget till planering är att se hur aktivitetsläget är per affärsmöjlighet. Det är de små ikonerna till höger på varje affärsmöjlighet:

  • en gul triangel - betyder att ingen aktivitet är planerad (och då kan inget hända!)

  • en röd ring med pil - det finns aktiviter som inte är utförda eller klarrapporterade

  • en grön ring med pil - betyder att aktiviteten ska utföras idag

  • en grå ring med pil - det finns bokade aktiviteter i framtiden

Affärsmöjligheterna sorteras i varje processsteg i följande ordning röd, grön, gul och sist grå.

Allt detta för att hjälpa säljaren att prioritera rätt affärsmöjlighet.