Det är inte vad du säger, utan hur du säger det!

Under vår säljprocess kommunicerar vi med våra kundämnen (prospekt) på många olika sätt. Vi ringer kalla samtal, “connectar” på LinkedIn, skickar mejl och möter dem fysiskt eller på nätet via webbmöten.

Skärmklipp.JPG

Då är det viktigt att förstå hur vår kommunikation är uppbyggd. Träffar vi person fysiskt är vårt kroppsspråk det som är mest avgörande, hela 55%. Kroppsspråket består av så mycket mer än bara våra gester. Främst är det vår hållning och vår mimik. Väldigt ofta är våra reaktioner och rörelser autonoma - det vill säga att vi inte kan påverka signalerna, som t.ex. när vi blir upphetsade och våra pupiller vidgar sig, eller när vi blir stressade och får rodnad på kinderna eller halsen.

I de fall vi pratar med personen i telefon så försvinner kroppsspråket. Man kan då tro att orden får en stor betydelse, men enligt ContactPoint så är orden bara 14% av kommunikationen. Hela 86% handlar om din röst och hur du hanterar din tonalitet.

On the phone, tone is 86% of our communication. Words we actually use are only 14% of our communication.
— ContactPoint

Rösten är intimt förknippad med din person och att ha tillgång till sin röst skapar trygghet. En god röstanvändning, ger intrycket hos andra att du är säker och kunnig. Rösten är därför en viktig del av oss själva och vår kommunikation.

Talet kan göras levande och uttrycksfullt genom att skapa variation i sättet att tala. Det blir lättare för mottagaren att lyssna och bli engagerad. Genom medvetenhet om hur vi uttrycker oss skapas också en större tydlighet med genomslagskraft.

Men kroppsspråket påverkar vår röst och tonalitet. Det hörs i telefon om du har ett leende på läpparna eller inte. Därför brukar jag alltid genomföra mina webinar stående med en tänkt imaginär publik där jag kan utföra mina gester som jag vanligtvis gör då jag håller inspirationsföreläsningar “live”. Allt för att min röst och tonalitet ska bli så bra som möjligt.

Många lägger ner mycket tid för att hitta de rätta orden men hur ofta tränas det på att uttrycka orden på ett behagligt och naturligt sätt?