Pipedrivers: när ska du använda tidslinje vyn?

När du säljer kan du behöva få en visuell representation av dina historiska aktiviteter med en specifik kontakt på ett företag eller ett företag med alla dess kontakter. Detta är ett snabbt sätt att säkerställa att inga viktiga kontakter försummas.

Jag ska nedan beskriva hur du gör i Pipedrive CRM och där kan du använda Pipedrives Contacts Timeline vy.

Gå till fliken Contacts - antingen People (eller Organizations) - och klicka på Timeline knappen, som finns till vänster om knappen Add person (organization), för att gå till tidslinjevisningen av din Kontakter-sida.

contact timeline button point.png

När en kontakt visas på Contacts Timeline visas de aktiviteter som är kopplade till den kontakten på en horisontell linje. Om du klickar på en aktivitet kommer du att få en snabb sammanfattning av aktivitetens namn och när den var planerad och en hänvisning till affärsmöjligheten som aktiviteten är kopplad till.

completed activity modal.png

För att ge en bättre bild av historiken, kan du justera hur lång tid som ska visas i Contacts Timeline. För att justera detta klickar du på kalenderknappen och väljer hur lång tid som ska visas på tidslinjen. När du valt detta, visas det exakta datumintervallet i sammanfattningen ovanför namnen på kontakterna.

time filter.png

Tidslinjen hjälper dig att upptäcka när det gått lång tid sedan den senaste schemaläggning av en aktivitet med någon av dina kontakter. För att hjälpa dig att upptäcka när det har gått för länge, kan du aktivera follow-up frequency inom Contacts Timeline för dina personer eller organisationer.

För att aktivera uppföljningsfrekvensen, klicka på pilen och slå på funktionen. När den är aktiverad, använd reglaget för att ange hur ofta du bör göra någon aktivitet gentemot dina kontakter - från veckovis till årligen.

När den är aktiverad visar den cirkulära ikonen hur många kontakter som kräver nya aktiviteter, utifrån din valda parameter.

follow up frequenzuy.png

För att lägga till nya aktiviteter så klickar du på + knappen på höger sida av kontakten i tidslinjevisning. Välj vilken aktivitet du vill lägga till, skriv in relevanta uppgifter och klicka på Save.

add activity.png

Om du inte är Pipedrive användare idag, kanske du vill testa? Klicka då på knappen nedan och registrera dig så får du en 30-dagars kostnadsfri testperiod (15 dagar mer än om du går till pipedrive själv).