Har du och ditt kundämne samma bild av verkligheten?

När vi ska beskriva problembilden eller lösningen på ett problem så är det viktigt att kundämnet och du ser samma bild. Beroende på vårt fokus (eller vilka glasögon vi har på oss) så kommer vi att uppfatta verkligheten utifrån våra egna preferensramar.

Därför är det viktigt att du guidar kundämnet till att se samma bild som du ser (eller borde se).

Hur kommer det då sig att vi uppfattar verkligheten på olika sätt? Jag är ingen hjärnforskare, men hjärnan fångar via våra sinnen olika signaler och tolkar verkligheten utifrån dessa. Jag ska exemplifiera detta i en bild.

Vad ser du i bilden nedan? Ser du en älg?

jaktolycka.png

Det gjorde dessvärre en älgjägare 1959 i Jämtland. Satte fingret på avtryckarn och sköt sin jaktkompis (som dessvärre dog). Om du granskar bilden noga så hittar du nog vindfällan som jägaren satt på.

Har du och kundämnet inte samma bild av problemet så kommer ni inte heller att vara överens om vilken lösning som är den rätta. Kom ihåg att inte presentera lösningen förrän ni är överens om problemet.