En metod att tänka i nya banor

När jag arbetar med förändringsledning i grupper så brukar jag använda “Eduardo De Bono`s tänkarhattar”. Tänkarhattarna är en metod som stimulerar till kreativt tänkande. Den hjälper oss dessutom att på ett strukturerat sätt ta hand om alla synpunkter som en grupp har när en förändring ska genomföras. Metoden innehåller sex hattar där varje hatt adresserar olika perspektiv såsom känslor, fakta, fördelar, hot, möjligheter och tankar om tänkandet.

Här kommer en beskrivning av varje hatt:

 • Röd hatt - känslor
  Alla berättar vad de känner i magen inför förslaget. Nyfikenhet, rädsla, skepsis, engagemang, delägarskap, positiv, ilska. Här är det viktigt att vi bara lyssnar, inte förklarar, försvarar. Om man inte får släppa ut känslan kommer den att ligga och brusa och hindra personen från att fortsätta processen.

 • Vit hatt - fakta
  Ledaren presenterar alla fakta den har. Alla får ställa sina frågor som har ett faktasvar. Om gruppen inte har svaret på en faktafråga - gissa inte, besluta istället hur ni gemensamt kan finna svaret på frågan!

 • Gul hatt - fördelar
  Nu ska deltagarna titta på förslaget och tala om alla fördelar de ser. När ni tömt ut alla synpunkter tar ni på er...

 • Svart hatt - hot
  Plocka fram alla nackdelar/hot med det ni ser. Töm ut.

 • Grön hatt - möjligheter
  Nu kommer det spännande och utvecklande momentet att komma med kreativa lösningar, nytänk och input på hur det kommer att kunna bli. Jobba med att flytta synpunkter från svarta hatten till den gröna. Hur skapar vi möjligheter?

 • Blå hatt - om tänkandet
  Tänkandet om tänkandet. Till exempel kan man under blå hatt säga att "nu behövs det lite mer grön hatt tänkande". Sammanfattar, drar slutsatser och fattar beslut.

Det fina med denna metod är alla arbetar med samma hatt samtidigt. Det innebär att alla ska försöka hitta fördelar med en fråga/problem/utmaning. I nästa stund ska alla titta på de negativa aspekterna. Metoden bjuder in motståndarna till förändring på ett positivt sätt. När man är klar har man vänt de negativa synpunkter till möjligheter. Fiffigt eller hur?