Alla goda ting är 3

Det har hänt att jag jobbat på en affär som sedan aldrig blev av. När jag utvärderat varför hittade jag förklaringar som jag borde sett tidigare. Men när man är mitt i något, är det inte alltid så lätt att vara klarsynt. Det är därför som man behöver checklistor.

Tidigt bör man säkerställa att det finns tillräckliga förutsättningar.

  • Hur ser tidplanen ut? 
    Finns det ingen tidplan samt ingen tvingande händelse är det lätt att beslutet glider i tiden. Det finns andra saker som är högre prioriterat.

  • Finns pengar avsatta?
    Finns det någon budget för investeringen? Om inte varifrån ska pengarna tas? Finns det inte pengar i budget kanske allt blir förskjutet till nästa år eller året därpå.

  • Vilka personer från kunden kommer att vara involverade?
    När något sedan ska utföras behöver alltid kunden vara delaktig med egna resurser åtminstone som mottagare av resultatet. Finns inga resurser tillgängliga är det stor risk att tidplanen förskjuts in i framtiden.

Hur löser man då detta i tid? Ställ frågorna under det första kundmötet. Om svaren inte är tillfredsställande bör du överväga att prioritera några hetare affärsmöjligheter. 

Vill du veta mer om hur man håller kvalitativa kundsamtal?