Alla är vi säljare! Håller du med?

Den viktigaste frågan när det gäller försäljning är: "Är du bra på det?" Alla är vi säljare. Från den stund du stiger upp på morgonen tills du går och lägger dig på kvällen förhandlar du kontinuerligt, kommunicerar, övertalar, påverkar och försöker få människor att samarbeta med dig för att göra de saker som du vill att de ska göra.

Om du är dålig på försäljning, innebär det att du ständigt kommer att påverkas och övertalas av andra. Om du är bra på försäljningen, betyder det att du ständigt kommer att påverka och övertyga andra i den riktning som du vill att de ska gå.

Alla toppledare är utmärkta säljare som får sina anställda att "springa åt samma håll". Många framgångsrika föräldrar är underbara säljare som lyckas få barnen att göra som de vill. Alla barn är mycket bra på att få sin vilja igenom (med andra ord att sälja sina idéer till sina föräldrar). Flertalet medarbetare lyckas få sina kollegor att samarbeta för att få jobbet gjort. 

Ditt jobb är att bli mycket bra på att sälja. Många tycker dock att försäljningen har låg status och vill inte att vara associerade med titeln "säljare". Det tycker jag är tråkigt! Att vara säljare är bland det "finaste" man kan vara. Tänk, att hjälpa individer och företag att lösa sina problem och vara deras strategiska rådgivare, vem vill inte vara det?

Men för att lyckas behöver du träna. Med träning händer det...