Brukar du utvärdera dina prestationer?

Självbedömning handlar om att successivt lära sig att bedöma sina egna prestationer och som ett resultat av det identifiera sina styrkor och utvecklingsbehov. 

Är det något du brukar göra? Stanna upp och reflektera, hitta saker att träna på?

Här är några bra självbedömningsfrågor som du kan fråga dig själv. Använd dem efter ett telefonsamtal eller ett kundmöte.

Övergripande

 • Hur tycker du att samtalet/mötet gick?

 • Nådde du ditt mål med samtalet/mötet?

 • Om inte, var målet realistiskt?

 • Bestämde ni ett nästa steg? Om inte, vad hände?

Vad gick bra?

 • När du granskar samtalet/mötet, vilka var de bästa delarna?

 • Vad gjorde du då, hur påverkade du att det blev så bra?

 • Hur kan du ta med dig detta in i framtida samtal/möten?

Vad behöver förbättras?

 • Vad förvånade dig, vad gick inte som du hade tänkt?

 • Vad glömde du att göra/säga/fråga som kunde gjort skillnad?

 • Var stötte du på problem? Vad tror du orsakade det?

 • Vad kunde du ha gjort annorlunda? Något annat?

För att få maximal effekt, använd dessa frågor ofta. Gör dem till en del av ditt personliga arbetssätt. Med träning händer det!

Vill du veta mer om hur du kan träna på B2B försäljning?