Eliminera slöserier

Det kanske mest demokratiska instrument som står oss alla till förfogande är att vi alla har lika mycket tid till förfogande. Det spelar ingen roll om du är president eller säljare, du har fortfarande 24 timmar om dygnet att få ut den livskvalitet som du har tänkt dig.

8+8+8. För att skapa en bra balans i tillvaron bör man sova 8 timmar, jobba 8 timmar och spendera resterande 8 timmar med familj, vänner och övriga fritidsintressen.

Då gäller det att få ut maximalt av de 8 timmarna på jobbet. En enkel fråga att ställa är följande: Kommer det som jag gör just nu, hjälpa mig att nå mina mål?

”De flesta affärsprocesser är 90% slöseri och 10% värdehöjande arbete” [Jeffrey K. Liker]

10% värdeskapande arbete, 30% nödvändigt för att kunna göra det värdeskapande arbetet och resterande 60% är då slöseri som bör elimineras. Slöseri kan var många saker. Det kan handla om: felaktig prioritering, över- och underbelastning, missförstånd, kommunikationsproblem, felaktiga avvägningar, avbrott, väntan och bristande engagemang. Vanligast är kanske letandet av olika saker och framför allt dokument på grund av brist på ordning och struktur. Avsaknad av planering och fokus gör att arbetet utförs "ad hoc".

slöseri.jpg

Slösar du bort din tid? eller slösar andra bort din tid? Så vad ska du göra åt det? Målet är att få mer värdeskapande tid! INTE att jobba mer.

Vill du veta mer om hur du skulle kunna eliminera slöserier?