Vart är ni på väg? Arbetar ert företag efter en tydlig strategi?

iStock-142275708.jpg

Taget ur Alice i Underlandet precis när hon träffar Cheshirekatten:
– “Vill du vara snäll och tala om för mig vilken väg jag ska ta härifrån?”
– “Det beror på vart du vill komma” svarade katten.
– “Det spelar inte så stor roll…”, sa Alice.
-“Då spelar det heller ingen roll vilken väg du tar”, sa katten.

Så är det även för en del företag. De har inte stakat ut någon långsiktig färdriktning. De strävar inte mot någon vision. De bara jobbar på och ser vad det blir. Hade USA varit först med en man på månen om Kennedy inte sju år tidigare myntat begreppet "put a man on the moon"?

 

Varför ska man då satsa och göra ett strategiarbete?

 • Företagets omgivning är i snabb och ständig omvandling.

 • Organisationer kan vara proaktiva och åstadkomma förändring.

 • Företagens verksamhet måste planeras för att:

  • kunna hantera osäkerhet

  • kunna flytta fram positioner

  • kunna vara flexibla och innovativa

 • Processen det viktiga:

  • främjar kommunikation och samarbete

  • klargör företagets och dess medarbetares gemensamma mål

  • delaktighet skapar motivation

  • att få alla medarbetare att springa åt samma håll

Hur gör man då?

Starta med att ta fram en tydlig affärsidé. Affärsidén beskriver vad som görs för vem, varför, på vilket sätt och varför man anser sig ha de egenskaper, resurser etc som krävs för att lyckas.

Därefter arbetar man fram en vision som är en vägledande, styrande och utmanande bild av företagets önskvärda framtida läge. Med andra ord hur vi “i stort” ska se ut och fungera i framtiden. Inga långa haranger utan håll den kort och kärnfull.

Nå är det dags att ta fram mål och strategier. Jag gillar modellen balanserat styrkort just därför att den inte bara tittar på ekonomiska mål och mätetal. Ekonomiska mål och mätetal är en konsekvens av uppnådda mål i andra perspektiv. Jag tror det var IKEAs Sverigechef som uttalat följande till personalen: 

Aldrig tidigare har vi hjälpt så många familjer att möblera sina hem och som en konsekvens av detta har vi slagit nytt rekord i både omsättning och rörelseresultat!

Jag brukar använda följande fem perspektiv:

BSC3.png

Övergripande målet med strategiarbetet är att formulera en strategi för förflyttning av positioner från ett läge till ett annat. Lycka till!

Vill du veta mer om strategiutveckling?