Företagskultur är som lagårdslukt....

Det är med kultur som med lagårdslukt. Du märker inte av den så länge du är i den. Det är först när du kommer utifrån som du märker den.
— Willi Railo

Jag läste boken “Först till framtiden” (skriven av Willi Railo) första gången 1995 i samband med att jag deltog i en företagsanpassad ledarskapskurs. För mig personligen har boken varit mycket användbar eftersom den först och främst är praktiskt inriktad. Boken beskriver hur man kan utveckla en högre prestationsnivå hos individer och hela företag genom implementering av vinnarkulturer och dynamiskt ledarskap.

Att skapa vinnarkulturer blir en allt större och viktigare utmaning inom all framtidsinriktad företagsverksamhet. En vinnarkultur präglas av faktorer som: barriärbrytande mål, visionärt tänkande, kollektivt självförtroende, hög mental höjd, låg prestationsångest samt en positiv tankekultur.

Följande påståenden kännetecknar vinnarkultur:

  • För att kunna göra något bra måste du våga göra fel. Att våga förlora är att våga vinna.

  • Det är svårt att spränga en gräns utan att först ha sprängt den med tanken och accepterat den med känslorna.

  • Trygghet och utmaning är oftast varandras motsatser. En grundförutsättning för att människor ska söka utmaningar är att deras behov av trygghet är tillgodosett.

  • Självförtroendet i ett företag påverkas av ledarskapet, kommunikationsnivån, delegeringsnivån, organisationen och de olika systemen. Inom “coaching” eller aktivt ledarskap är byggandet av självförtroendet ett av de viktigaste momenten.

  • Förtroende är en process: den går inte att vinna en gång för alla, utan måste vinnas åter och åter.

  • Vapnet mot konflikter heter öppenhet. Mer information, mer kommunikation, bättre lyhördhet och bättre förmåga att artikulera problem. Total öppenhet punkterar ofta konflikter.

  • Människans sökande efter en högre mening skapar motivation.

  • I varje social grupp kommer det att utvecklas typiska tankesätt, även om de kanske aldrig formuleras utan bara ligger i luften. Tankens kraft är enorm. Den styr känslor, värderingar, beteenden, utveckling och normer. Tankekulturen är själva ryggraden i företagets kultur.

  • Först när medarbetare kan göra visionen till sin, till en del av sig själv, får den motivationskraft.

Låter detta spännande? Läs då gärna boken.