People don’t buy what you do; they buy why you do it!

Jag har lyssnat på en del TED-Talks genom åren, men det finns en som särskilt utmärker sig och det är Simon Sinek's "The Golden Circle."

Jag vill rekommendera ALLA personer som arbetar inom B2B försäljning att avsätta 5 minuter och titta på denna video.

Är inte din bästa säljare den med mest passion och entusiasm?

Så har det varit för mig. Skulle du inte hålla med om att passion och entusiasm kommer inifrån och ut? Du kan uppmuntra, inspirera, men du kan inte tvinga fram det.

The-golden-circle-e1391717108503.gif

Om du inte vet:

  • varför du stiger upp på morgonen och går till jobbet?

  • varför du säljer det du säljer?

  • varför dina lösningar är de bästa?

  • varför dina kunder borde köpa av dig i stället för dina konkurrenter?

... då säljer du utifrån och in.


I Roger Dooleys bok, "Brainfluence", avslöjar han att 95 procent av vårt beslutsfattande inte påverkas av ett medvetet rationellt tänkande. Faktum är att vårt beslutsfattande motiveras till stor del av våra känslor och vår förmåga att lita på.

Det finns ett gammalt ordspråk, "facts tell, but stories sell ". Det beror på att berättelser vänder sig till vår känslomässiga del av hjärnan, där den stora majoriteten av vårt beslutsfattande görs.

The goal is not to do business with everybody who needs what you have. The goal is to do business with people who believe what you believe.
— Simon Sinek

Ett av de största misstag jag sett säljare göra är när de direkt pratar om funktioner och fördelar med en produkt eller tjänst innan de ställer relevanta frågor och upptäcker varför någon vill ha eller behöver något.

Denna Ted Talk-video från Simon Sinek är ovärderlig och gäller för säljare oberoende bransch eftersom den handlar om hur vår hjärna fungerar. Folk köper från människor som de känner, gillar och litar på. Så enkelt men ändå så svårt!