Hur kan du rekrytera "RÄTT" säljare?

Det bästa sättet att ta reda på om en sökande har rätt förutsättningar för ett visst jobb, är så kallade kompetensbaserade intervjuer. En kompetensbaserad intervjuteknik bygger på att man ställer likartade frågor på ett strukturerat sätt till alla kandidater.

Det som gör att kompetensbaserade intervjuer fungerar så bra, är att de hjälper dig att ge alla sökande samma chans att presentera sina kompetenser. Det minskar också risken för att låta fördomar och omedvetna normer påverka dig under intervjun och i din bedömning.

Fler och fler företag använder sig av det som kallas kompetensbaserad intervjuteknik och beskrivs som STAR-modellen. Dessa innebär att man ber den sökande att beskriva en situation, ett konkret exempel som verifierar att hen har de kompetenser som efterfrågas.

Det kan till exempel låta så här ”Beskriv en situation där du har visat prov på en hög samarbetsförmåga på ditt senaste jobb”. Den som intervjuar letar efter en STAR, det vill säga att den sökande kan svara utifrån följande modell:

  • Situation: Beskriv sammanhanget och hur situationen såg ut.
    Ge ett exempel på en situation eller tillfälle då du... Var hände det? När hände det?

  • Tasks: Beskriv utmaningen, ditt ansvar och eventuella förväntningar från andra. Vad var det som skulle göras? Varför skulle det göras?

  • Actions: Utveckla och beskriv vad du gjorde.
    Hur gick det till? Vad hade du till din hjälp för att nå målet?

  • Results: Slutligen förklara resultatet. Kvantifiera gärna resultaten om det går.
    Vad blev resultatet? Vad åstadkom du/ni? Vad lärde du dig? Vad fick du för respons och erkännande?

Hittade en kort video på YouTube som beskrev S.T.A.R. på ett enkelt sätt. Håll till godo.

Behöver du hjälp med att rekrytera rätt säljare?