Varför är struktur inte lika viktigt inom sälj som inom leveransprojekt?

Struktur kan av många uppfattas som betungande. För mig är det tvärtom. Det är som recept i en kokbok. Om jag vet VAD jag ska göra, NÄR jag ska göra det och HUR jag ska göra så blir det mycket enklare. Framförallt när vi börjar bli fler, så behöver vi arbeta på ett gemensamt sätt. Vi får ett gemensamt språk och vi kan enkelt hjälpa varandra då vi får klart för oss vart i säljprocessen vi befinner oss. När vi ska introducera nya säljare så finns det en ledstång att hålla sig i.

iStock-518280412.jpg
 

Jag är en vän av att eliminera slöserier. Bara tanken att göra saker som inte borde göras alls, skapar frustration. I min portfölj har jag en liten folder "The Toyota Way" som beskriver hemligheten bakom Toyotas ihållande framgångar. Jag tar upp den då och då och läser igenom de 14 principerna. I detta fall tänker jag på princip #6; "Standardiserade uppgifter är en bas för ständiga förbättringar och för personalens delaktighet". En förutsättning för att kunna arbeta med ständiga förbättringar är att vi har "ETT" beskrivet arbetssätt. Att sedan bjuda in säljarna till att hitta förbättringar är en viktig del som bör finnas på alla säljmöten.

workshop.png
 

Vem skulle idag köra ett leveransprojekt utan att ha någon form av projektmodell och projektplan? Ingen! Varför ska vi då göra det inom försäljning?

40% av säljorganisationerna har inget beskrivet arbetssätt!
— bpm.online

Vill du veta hur man tar fram en effektiv STRUKTUR inom försäljning med LEAN-principer?