Säljmöten, effektiva eller slöseri med tid?

Hur är era säljmöten? Effektiva eller slöseri med tid? Jag har upplevt både och.

Först och främst finns det olika typer av säljmöten. Vilka då?

  • Strategiska, sätta planen samt korrigera, hålls 1-2 gånger per år

  • Månatliga, reflektions- och lärandemötet, hur går det, varför? vad behöver vi ändra på?

  • Veckovisa, pulsmötet, vad är vårt fokus denna vecka?

  • 1-2-1, mötet öga mot öga med varje säljare ur ett coachande förhållningssätt

Ha alltid en AGENDA, med mål och syfte med varje punkt. Ska även vara tidsatt samt det ska framgå om det är en informations-, diskussions- eller beslutspunkt. Det ska alltid finnas ett mötesprotokoll där besluten är dokumenterade, vem som är ansvarig och när det ska vara klart. Under det månatliga möte använd gärna workshopformen och fånga säljarnas "bästa praxis". Tillsammans är ett bra ord om man ska få något att hända efter mötet.

Många använder möten för att informera. Jag tycker att information ska skickas ut innan mötet så att alla kan läsa in sig och istället på mötet diskutera hur man ska använda informationen.

Många säljorganisationer är utspridda över många orter varför det är omöjligt att samla alla fysiskt. En del skickar ut material på mejl innan mötet, en del "delar skärm" ofta i kombination med ett telefonmöte. Telefonmöten är inte enkla och det krävs disciplin om det inte ska sluta så här.

Jag utgår alltid utifrån den information som finns i CRM-systemet. Finns affärsmöjligheterna inte där så finns de inte. Se också till att all information är uppdaterad innan mötet. Det finns inget värre än att när man ska prata om hur man ska vinna olika affärsmöjligheter, får man prata om hur de ska flyttas i tid eller något annat då informationen inte är uppdaterad.

Vill du veta mer om hur man skapar effektiva säljmöten?