Storytelling - nytt eller urgammalt?

Storytelling är inget nytt. Att kommunicera med berättelser är 250 000 år gammalt och är det äldsta sättet att kommunicera människa till människa. Därefter kommer rita vilket är 27 000 år gammalt, skriften kom för 3 500 år sedan och det senaste, Powerpoint, ett av våra mest använda presentationsverktyg, har "bara" 28 år på nacken.

Storytelling är ett effektivt och annorlunda sätt att marknadsföra ett företag, en produkt eller tjänst. Du har kanske märkt att texter som ska berätta hur bra något är, lätt tenderar att hamna i klichéer eller uppräkningar av intetsägande adjektiv. Storytelling är ett sätt att undvika det. I stället för att berätta för kunderna hur bra företagets produkter är, berättar ni en historia som visar hur bra produkterna är – så att kunderna förstår det utan att ni behöver säga det. Att marknadsföra ett företag med storytelling kallas ibland corporate storytelling.

Min pappa var en mästare på berättelser. Under alla år fängslade han mig och min syster och sedan våra barn. Vem kommer inte ihåg när smeden Vesterberg  samlade alla bybor, vars barn hade jävlats med hans barn. Han utmanade alla män i byn att räta ut en hästsko med bara händerna. Om de skulle lyckas, skulle smeden och hans familj lämna byn, om smeden klarade av att räta ut hästskon, skulle byborna lämna hans barn ifred. Byborna antog utmaningen. Du förstår nog hur historien slutade. Smeden och hans familj blev kvar i byn och barnen fick vara ifred.

Varför ska man då använda berättelser? Berättelser berör. Hjärnans belöningssystem påverkas genom ökade hormonnivåer. Vilka hormoner påverkas?

Dopamin är ett hormon som är kopplat till hjärnans belöningssystem; det ger signaler som gör oss glada, euforiska och lugna. Det reglerar också muskelrörelser, vakenhet, entusiasm och kreativitet. Det får oss att vilja göra saker och njuta av dem.

Oxytocin underlättar inlärningen, förbättrar koncentrationen, ökar öppenheten och nyfikenheten på omvärlden, gör oss mindre rädda och aggressiva, förbättrar självkänslan och självförtroendet och gör oss generösare.

Endorfin skapar fysiskt välbehag och hejdar smärta. I extrema fall kan kroppen producera endorfiner som är tusen gånger starkare än morfin. Skapar eufori och lyckokänslor som upplevs som en djup andlig förbindelse med naturen och universum.

Vill du skapa en bra känsla hos dina kunder under ditt kundmöte?  Använd storytelling! 

Vill du veta mer om storytelling?