Öka försäljningen genom samverkan med marknadsavdelningen

Vem har inte jobbat i organisationer där samarbetet gnisslat mellan sälj och marknad? Det jag ska belysa idag är nyttan av samarbete mellan marknads- och säljorganisationen.

Att få sälj- och marknadsprocesser att samverka borde inte vara svårt. Men många organisationer som arbetar i funktionella organisationer drabbas av avdelningarnas silotänk vilket förhindrar företag att uppnå sina strategiska mål.

Enligt de senaste forskningsstudierna, visar det att företag som samordnar sin försäljning och marknadsföring genererade 208% mer intäkter från sina marknadsföringsinsatser.

Samtidigt när sådan samordning uteblir, droppas prospekts av ca 75% av säljorganisationer för att prospekts inte är redo att ta omedelbara inköpsbeslut.

”Lead Nurturing” handlar om att kommunicera med våra prospekts med relevant innehåll genom hela köpprocessen, från första kontakt till köp.

Forskning visar att så mycket som 70% av alla prospekts glöms bort i kommunikationen mellan marknad och sälj, det finns ingen process för att ta hand om dem, ingen ”lead nurturing”.

”Lead nurturing” innebär att en besökare på er hemsida på något sätt registrerar sig, till exempel genom att ladda ned ett white paper och där lämna sin e-postadress. Baserat på hur besökaren därefter beter sig i era digitala kanaler kan denne kategoriseras in bland era andra prospekts och tas omhand baserat på hur köpmogen denna verkar.

Genom en process för ”lead nurturing” kan ni gradera alla prospekts och därmed urskilja vilka som är mest intressanta. Där tar säljavdelningen vid och kan nu arbeta med enbart varma affärsmöjligheter.

Här kommer lite statistik om ”lead nurturing”:

 • Nurtured leads produce, on average, a 20% increase in sales opportunities versus non-nurtured leads. [Source: DemandGen Report]

 • Companies that excel at lead nurturing have 9% more sales reps making quota.
  [Source: CSO Insights]

 • Nurtured leads make 47% larger purchases than non-nurtured leads.
  [Source: The Annuitas Group]

 • Companies that automate lead management see a 10% or greater increase in revenue in 6-9 months. [Source: Gartner Research]

 • Businesses that use marketing automation to nurture prospects experience a 451% increase in qualified leads [Source: ANNUITAS Group]

 • Companies that nurture leads make 50% more sales at a cost 33% less than non-nurtured leads. [Source: Forrester Research]

 • 22% of B2B organizations touch leads with lead nurturing on a weekly basis.
  [Source: MarketingSherpa]

Vill du veta mer om hur du kan öka din B2B försäljning?