Fyra nivåer av process-orienterad försäljning

CSO Insights beskriver i sin rapport "Sales Performance Optimization Study" från 2016 fyra nivåer av processorienterad försäljning. 

  • Nivå 1 - slumpmässig process: Företaget har ingen dokumenterad eller antagen säljprocess.

  • Nivå 2 - informell process: Företaget har en dokumenterad säljprocess och säljarna är medvetna om den, men dess användning är varken övervakad eller mätt.

  • Nivå 3 - formell process: Företaget förespråkar regelbunden användning av säljprocessen och genomför återkommande översyn av processen för att bestämma processens effektivitet och gör förbättringar baserat på analysen.

  • Nivå 4 - dynamisk process: Företaget övervakar dynamiskt och ger kontinuerlig feedback på säljarnas användning av säljprocessen. Processen förbättras kontinuerligt för att anpassas till rådande marknadsförhållanden.

Studien visar att säljorganisationer som förflyttar sig uppåt i nivå presterar bättre.

Vilken nivå befinner sig ditt företag på idag? Var skulle ni vilja vara?

Vill du veta hur man tar sig dit?