Vilken säljkultur finns i din organisation?

Kulturen har en stark påverkan på klimat, energistyrka, energikanalisering, ambitionsnivå och samarbetsförhållanden. För kulturens egna medlemmar kan det vara svårt att avslöja kulturen - därför att de lever mitt uppe i den. “Det är med kultur som med lagårdslukt. Du märker inte av den så länge du är i den. Det är först när du kommer utifrån som du märker den”.


En kultur fungerar som ett isberg: man ser bara toppen, men också det som ligger dolt har stark styrkraft. Medvetenheten om kulturen och dess djupare nivåer är av avgörande betydelse, eftersom dessa styr företaget och medarbetarna. Kulturutveckling av ett företag betyder att man vill uppnå mer bestående förändringar.

En processorienterad säljorganisation är mer effektiv och produktiv. Hur processorienterad är er säljkultur?

En säljorganisation som säljer på kundvärde vinner fler affärer. Säljer ni värdebaserat? 

Vilken säljkultur finns i din organisation? 

Vill du veta mer om hur man bygger högpresterande säljorganisationer?