Följer du en upptrampad väg när du säljer eller måste du spåra?

Hur gör du när du jobbar med försäljning? Har ni ett beskrivet arbetssätt inom ditt företag? Jag har träffat ett antal företag som inte har någon kokbok och det får jag belägg för i statistiken:

40% av säljorganisationerna har inget beskrivet arbetssätt, "playbook" [bpm'online]

Om man inte har ett beskrivet arbetssätt (vad man ska göra och hur, inklusive mallar, checklistor och verktyg) så är det upp till varje säljare att lösa detta själv. Detta medför ofta att säljarna får göra sådant som borde vara gjort av någon annan eller inte göras alls. Det innebär att tiden som säljarna kan lägga ned på nyförsäljning minskar.

65% av säljarnas tid spenderas på aktiviteter som inte direkt genererar nyförsäljning [bpm'online]

Det finns alltså mycket tid att tjäna om man får en ledstång att hålla sig i. Tänk om varje tågavgång skulle behöva lägga slipers och räls samtidigt som transporten gick. Då skulle det gå med snigelfart. Vad skulle det innebära om alla säljare hade "slipers och rälsen" klar och kunde ägna sig åt att effektivt hjälpa kunderna att lösa problem. Då skulle det hända saker!

Vill du veta mer om hur man tar kontroll över säljprocesserna?