Är det framgångsrikt att arbeta med "barriärbrytande mål"?

Jag läste boken “Först till framtiden”, skriven av idrottspsykologen Willi Railo, första gången i samband med att jag deltog i en företagsanpassad ledarskapskurs. För mig personligen har boken varit mycket användbar eftersom den först och främst är praktiskt inriktad. Boken beskriver hur man kan utveckla en högre prestationsnivå hos enskilda och hela företag genom implementering av vinnarkulturer och dynamiskt ledarskap.

Att skapa vinnarkulturer blir en allt större och viktigare utmaning inom all framtidsinriktad företagsverksamhet. En vinnarkultur präglas av faktorer som t.ex barriärbrytande mål, det är svårt att spränga en gräns utan att först ha sprängt den med tanken och accepterat den med känslorna.

Med det som utgångspunkt ska jag berätta om hur jag jobbade med barriärbrytande mål under min tid som regionchef på Cap Gemini. Jag headhuntades till jobbet som regionchef för norra Sverige vilket innebar Örnsköldsvik och norrut. Året innan jag började omsatte regionen 39 miljoner kronor. Jag anställdes för att skapa en kraftig tillväxt så jag funderade på ett lämpligt långsiktigt mål. Jag gillar det enkla, vilket innebär att det ska vara lätt att komma ihåg för alla anställda. Det jag kom fram till var 100 miljoner kronor och 100 konsulter. Men för att vara ett bra mål bör det också vara tidsatt och det blev år 2000, med andra ord vi hade fyra år på oss. 

Det fina med barriärbrytande mål är att man måste göra saker annorlunda än man gjort tidigare. Jag brukar använda devisen "gör vi som vi alltid har gjort, får vi samma resultat som vi alltid har fått". När jag kommunicerade ut detta till medarbetarna fick jag naturligtvis frågan hur vi skulle åstadkomma detta. Mitt svar var enkelt, "det vet jag inte just nu men inför varje beslut vi ska ta, kan vi stämma av om det leder oss mot vårt långsiktiga mål". Vi ändrade affärsmodeller, paketerade om våra erbjudanden, tog betalt på vår prestation istället för antalet nedlagda timmar plus mycket, mycket mer. Jag kommunicerade regelbundet om resan mot vårt långsiktiga mål "2 gånger 100".

Hur gick det då? Många kanske tyckte att det var ett omöjligt mål att uppnå, inte jag. År 1999 omsatte vi 150 miljoner kronor, 50% mer och ett år tidigare än beräknat. Du kanske undrar vad som hände år 2000? Man delade upp min region i två delar och skulle vi räknat ihop dessa två så hade vi slagit 1999 också. Vi var dessutom den lönsammaste regionen med de nöjdaste kunderna (det kanske hänger ihop?). En häftig resa som jag haft förmånen att vara med om. Som du säkert förstår var det inte bara min förtjänst utan en laginsats. Men en sak är jag säker på. Hade jag inte satt upp detta "barriärbrytande mål" så hade vi inte nått detta häftiga resultat!

slide-1-638.jpg

Vill du veta mer om hur man arbetar med barriärbrytande mål?