Kan du förutse kommande månaders säljvolymer?

Många företag använder mätetal (KPI´er) som är resultat från historien. Ett bra exempel är mätetalet "försäljningsvolym/månad". Det resultatet säger inget om hur det kommer att gå nästa månad eller månaden efter det. Ändå är det många företag som bara mäter historiska data (lag indicators - en indikator som följer en händelse).

Om man också mäter indikationer på vad som komma skall (lead indicators - en indikator som förutsäger framtida händelser och tenderar att förändras före den händelsen).

Jag ska ge ett litet exempel. Jag har några kilo för mycket på kroppen och behöver gå ned i vikt. Vad mäter jag då för "lead" och "lag" indikatorer?

iStock-171370946.jpg
iStock-477074476.jpg

Det naturligaste är säkert att ställa sig på badrumsvågen och mäta vikten. Men är det en "lag" eller "lead" indikator? Det är självklart en "lag" indikator för den visar på ett historiskt resultat.

Men vad skulle det då kunna finnas för "lead" indikatorer?

Här kan vi mäta kcal och vikt för att räkna ut hur mycket energi vi stoppar i oss.

Här kan vi mäta kcal och vikt för att räkna ut hur mycket energi vi stoppar i oss.

Här kan vi mäta puls, längd på träningspass för att räkna ut hur mycket energi vi gjort av med.

Här kan vi mäta puls, längd på träningspass för att räkna ut hur mycket energi vi gjort av med.

Vi kan alltså i förväg uppskatta hur vår vikt kommer att förändras då vi vet hur mycket energi vi stoppar i oss respektive förbränner.

Men hur kan vi hitta mätetal som indikerar på en kommande "försäljningsvolym/månad"?

Jo, vi mäter affärernas rörelse (förflyttning) under en rullande 30-dagars period i realtid. Då kommer vi att se om vi förflyttar tillräckliga volymer mellan varje processteg för att bli långsiktigt framgångsrika. I exemplet nedan ska vi varje månad leverera 100.000 kr i försäljning. Budgetvolymerna för varje processteg är en konsekvens av sannolikheten att gå vidare i varje steg. 

Motiverande mätetal.jpg

Vill du veta mer om motiverande mätetal?