Vill du utvecklas till nästa nivå i din yrkesroll inom försäljning?

Vill du utvecklas till nästa nivå i din yrkesroll inom försäljning? Skaffa dig då en personlig tränare!

Enligt Wikipedia: En personlig tränare, förkortas PT, lägger upp och genomför individuellt anpassad träning med en kund, vanligtvis vid ett gym.

Varför ska man bara få hjälp med att träna på fritiden? Varför inte skaffa en PT som kan hjälpa dig att utvecklas till nästa nivå i din yrkesroll inom försäljning. För är det bästa du kan göra, verkligen det bästa du kan göra? Detta gäller oavsett om du är säljare, försäljningschef eller KAM.

iStock-182153753.jpg

När man tagit en lektion i golf så känns det oftast lite annorlunda, ibland konstigt. Man är van att göra på ett speciellt sätt (som man alltid har gjort) och sedan ska man testa ett nytt sätt som ibland inte känns bra i början men i slutändan ger ett kanonresultat och som långsiktigt lyfter spelet till en högre nivå.

På samma sätt är det inom försäljning. Att få hjälp av någon som kanske har alternativa arbetssätt för att åstadkomma ett bättre resultat över tid. Vissa stunder är rådgivande, andra stunder intar ett coachande förhållningssätt. Samtalen genomförs i en sammanhållen process över tid som kännetecknas av nya insikter – både utifrån tanke och känsla, handling och resultat samt uppföljning, reflektion och lärande.

Så vem kan egentligen vara utan en PT inom försäljning? Är du intresserad att testa en PT inom B2B försäljning?